Kadra akademicka

Dr inż. Anna Dawiec-Liśniewska

Asystent naukowo-dydaktyczny

Adres: C-6 /p.4 

Telefon: 71 320 38-13

Email:  anna.dawiec@pwr.edu.pl

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

                                    wtorek        13:15-15:15
                                    czwartek    11:00-13:00

Education:

Ph.D., 2015, Wrocław University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Chemical Engineering, Topic of Doctor Thesis: „ Separation of volatile aroma compounds from water solutions with use of pervaporation”

Master of Science, 2011, Wrocław University of Technology, Faculty of Chemistry, Division of Biotechnology, Topic of Master Thesis: Selection of absorptive liquid for carbon dioxide removal from biogas in a membrane contactor”  

Scientific interests:

 • Pressure driven and diffusive membrane processes
 • Separation of volatile aroma compounds with use of pervaporation
 • Pervaporation of natural hydrolate fruit juices, e.g.: apple, cherry and black currant
 • Pervaporative recovery of ABE (acetone, butanol, ethanol) solutions
 • Process Development and Optimization
 • Water and wastewater treatment technologies
 • Technologies of removing carbon dioxide as well as ammonia from aqueous solutions in a membrane contactor

Awards & achievements:

2015, October, Award of Dean of Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Technology for outstanding scientific achievements

2014, October, Pro-quality scholarship, 4rd edition

2014, October, Scholarship for the best PhD students at Wroclaw University of Technology

2014, October, Scholarship from the programme „Internal grant” from Wroclaw University of Technology

 2013, October, Scholarship from the programme GRANT  PLUS (Human Capital Operational Programme, European Union)

2013, October, Pro-quality scholarship, 3rd edition

2013, October, Award of Dean of Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Technology for outstanding scientific achievements

2013, October, Scholarship for the best PhD students at Wroclaw University of Technology

2013, May, 1st place for the best presentation on The International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation

2012, October, Pro-quality scholarship, 2st edition

2012, October, Scholarship for the best PhD students at Wroclaw University of Technology

2011, October, Individual scholarship from Foundation from Polish Science, „Pomost” programme, laureate PhD Anna Witek-Krowiak

2011, October, Pro-quality scholarship, 1st edition

Industry experience:

 06.2012-09.2012 Nestlé Poland S.A. Winiary

 Technology Engineering Development Program

 Quality Management Department    

 06.2011-09.2011 Wroclaw University of Technology

 Foundation from Polish Science „Pomost” programme 

 Laboratory assistant

 09.2009-11.2009 Pharmaceutical Enterprise Jelfa S.A.

 Valeant Pharmaceuticals International

  Research & Quality Control Department

International and national research projects:

Grant nr NN209096740, “Experimental research and modeling of aroma separation in pervaporation process” (2011-2014)

Project nr 4500626043 “Membrane contactor-based removal of ammonia from water and waste heat integrated boiler water make-up production by means of pervaporation” with ALSTOM (Switzerland) (2013-2014)

Project nr 630913/Z0307 “Long term tests of membrane contactor-based removal of ammonia from water” with ALSTOM (Switzerland) (2014-2015)

Publications:

 • A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, K. Pokomeda, Mathematical modeling of sorption step in pervaporative aroma compounds recovery from the multicomponent solution, Chemical Engineering Science 129, 2015, p. 78-90, IF: 2.61
 • D. Podstawczyk, A. Witek-Krowiak, A. Dawiec, A. Bhatnagar, Biosorption of copper(II) ions by flax meal: Empirical modeling and process optimization by response surface methodology (RSM) and artificial neural network (ANN) simulation, Ecological Engineering, 2015, 83, 364-379, IF: 2,580
 • A. Witek-Krowiak, K. Chojnacka, , D. Podstawczyk, A. Dawiec, K. Pokomeda, Application of response surface methodology and artificial neural network methods in modelling and optimization of biosorption process, Bioresource Technology, 160, 2014, p. 150–160, IF:4,49
 • A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, K. Chojnacka, A. Dawiec, K. Marycz, Modelling and optimization of chromiumIII biosorption on soybean meal, Central European Journal of Chemistry, 2013, vol. 11, nr 9, p. 1505-1517, IF:1,33
 • A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, S. Modelski, D. Podstawczyk, Carbon dioxide removal in a membrane contactor - selection of absorptive liquid/membrane system, International Journal of Chemical Engineering and Applications, ISSN 2010-0221, vol. 3, nr 6, p. 391-395 MNiSW: 02 (2010)
 • A. Witek-Krowiak, R. G. Szafran, S. Modelski, A. Dawiec, Removal of Cationic Dyes from Aqueous Solutions using Microspherical Particles of Fly Ash, Water Environment Research,  84, 162-169, 2012, IF:1,134
 • K. Pokomeda, A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, Preliminary studies on juice aroma pervaporation: 3-methyl-1-butanol, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, p.202-207, ISSN 1732-0240
 • A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, Preliminary studies on juice aroma pervaporation: methyl butyrate, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, p.180-184, ISSN 1732-0240

Publications in polish:

 • A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, Separacja lotnych związków zapachowych z hydrolatu z czarnej porzeczki za pośrednictwem procesu perwaporacji w skali półtechnicznej, Interdyscyplinarność badań naukowych 2015, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015
 • A. Dawiec, Separacja lotnych związków organicznych z roztworów wodnych metodą perwaporacji w skali półtechnicznej, Na pograniczu chemii i biologii. T. 33 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014, p. 371-378
 • D. Podstawczyk, A. Witek-Krowiak, A. Dawiec, K. Pokomeda, Zastosowanie metodologii powierzchni odpowiedzi (RSM) w modelowaniu i optymalizacji procesu biosorpcji, Interdyscyplinarność badań naukowych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, p. 80-85
 • A. Dawiec, K. Pokomeda, D. Podstawczyk, A. Witek-Krowiak, Modelowanie matematyczne transportu masy w procesie perwaporacji dla układów dwu-  i wieloskładnikowych, Interdyscyplinarność badań naukowych 2014, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, p. 40-43
 • K. Pokomeda, A. Dawiec, D. Podstawczyk, A. Witek-Krowiak, Sz. Modelski, Z. Sadowski, Modelowanie matematyczne procesu perwaporacji roztworu woda-etanol z wykorzystaniem metod CFD oraz teorii Flory-Hugginsa, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 53, nr 1, p. 29-30, punktacja MNiSW: 05
 • A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, Alternatywne metody produkcji aromatów owocowych- dopasowanie modelu, Interdyscyplinarność badań naukowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 136-141
 • A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, Dobór membran do separacji lotnych związków zapachowych z soków metodą perwaporacji, Interdyscyplinarność badań naukowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 96-99
 • A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, Separacja związków zapachowych z roztworów wodnych metodą perwaporacji, Przemysł Chemiczny, 91/5, 1000-1003 (2012), pozycja na liście MNiSW: 8561, IF:0,344
 • S. Modelski, A. Witek-Krowiak, A. Dawiec, Wychwytywanie CO2 w procesie absorpcji membranowej, Interdyscyplinarność badań naukowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. s. 66-69
 • A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, Dobór cieczy chłonnej do absorpcji membranowej CO2 z biogazu, Prace Badawcze Studentów nr 9 , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011, s. 45-51, ISSN 1733-0505

Selected conference communications:

Oral presentations:

1.         A. Witek-Krowiak, A. Dawiec, D. Podstawczyk,: “Carbon dioxide removal in a membrane contactor - selection of absorptive liquid/membrane system.”, 2012 International Conference of Chemical Engineering and Applications 2012, Hong Kong

2.         A. Dawiec, K.Pokomeda, D. Podstawczyk, A.Witek-Krowiak, Z. Sadowski: "Mathematical modeling of sorption step with use of original and modified Flory-Huggins theory in pervaporation of aroma compounds", Interfacial phenomena in theory and practice, 06. 2013, Sudomie

3.         A. Dawiec: „Separacja lotnych związków organicznych z roztworów wodnych metodą perwaporacji w skali półtechnicznej” XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów: Na pograniczu chemii i biologii, Karpacz 2014

4.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak: „Mass transport in pervaporation” Interfacial phenomena in theory and practice, Sudomie, 06.2014

5.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak: „Perwaporacja hydrolatów soków owocowych” Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Wrocław 2015

6.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak: „Optymalizacja procesu perwaporacji lotnych związków zapachowych z hydrolatu soku z czarnej porzeczki” 8 Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów 2015

Poster presentations:

1.         A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, Z. Sadowski: ”Wstępne badania nad separacją związków zapachowych z soków owocowych metodą perwaporacji” Konferencja „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 2011

2.         A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, A. Dawiec: “Pervaporative membranes for separation of aroma compounds from aqueous solutions”, 2012 International Conference on Environment, Chemistry and Biology -ICECB 2012, Hong Kong

3.         A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, A. Udzielak: „Perwaporacja wodnych roztworów związków zapachowych- wpływ warunków procesowych” VII Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 2012

4.         A. Dawiec, K. Pokomeda, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk: “Study on sorption and coupling effect in pervaporation of aroma compounds” 9th European Congress of Chemical Engineering ECCE9-ECAB2, 2013, Haga

5.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, K. Pokomeda: „Recovery of aroma compounds from aqueous solutions by pervaporation: optimization by response surface methodology”, International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation, 05. 2013, Toruń

6.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, K. Pokomeda: "Modelowanie matematyczne etapu sorpcji związków zapachowych z soków owocowych w procesie perwaporacji", Chemistry for Agriculture 12. 2013, Karpacz

7.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak: „Separation of aroma compounds from black currant hydrolate by pervaporation”, International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation, Toruń 2014

8.         A. Dawiec, A. Witek-Krowiak: „Pervaporative recovery of acetone, butanol and ethanol from multicomponent aqueous solutions in semi-technical scale”, 3rd European Congress of Applied Biotechnology (ECAB3) and 10th European Congress of Chemical Engineering (ECCE10), Nice, France, 2015