Kadra akademicka

dr inż. Wojciech Skrzypiński, doc. PWr

w.skrzypinski

Docent

Adres: C-6 / 116

Telefon: 071 320-35-67

Email: wojciech.skrzypinski@pwr.edu.pl

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 • Procesy wymiany masy ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekstrakcyjnych
 • Ekstrakcyjne wytwarzanie substancji w skali przemysłowej - metody projektowania instalacji.
 • Metody wytwarzania bezwodnego etanolu
 • Procesy wymiany masy w obecności związków powierzchniowo czynnych


Przebieg kariery akademickiej

 • 1980 - Doktor nauk technicznych


Wybrane publikacje

 • Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech, Błaszczyk Agnieszka: Patent. Polska, nr 196648. Sposób ekstrakcji kaprolaktamu z roztworów wodnych. Int. Cl. C07D 201/16. Zgłosz. nr 337954 z 19.01.2000. Opubl. 31.01.2008. / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Maksymilian Pająk, Wojciech Skrzypiński, Agnieszka Błaszczyk. 4 s.
 • Szydełko Arkadiusz, Jurek Ryszard, Skrzypiński Wojciech: Wpływ parametrów hydrodynamicznych na proces usuwania węglowodorów aromatycznych ze złoża stałego. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2008 z. 6, s. 167-170, 4 rys., 1 tab., bibliogr. 2 poz., Summ. W zbiorze gł.: nr 6.
 • Skrzypiński Wojciech, Czerwińska Anna, Wyszkowska Ewa: Oczyszczanie złoża ciała stałego za pomoca wodnych roztworów związków powierzchniowoczynnych. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 407-410, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.
 • Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech, Piosik Kamila, Tomoń Krzysztof: Ekstrakcja micelarna fenoli i chloropochodnych mieszaninami związków powierzchniowoczynnych. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 339-342, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
 • Piętos Iwona, Skrzypiński Wojciech: Usuwanie śladowych ilości toluenu z roztworów wodnych w procesie ekstrakcji cloud point. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2006 z. 4, s. 161-164, 3 rys., bibliogr. 5 poz., Summ. W zbiorze gł.: nr 4.
 • Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech, Goswami Tathagata: Patent. Polska, nr 192413. Sposób ciągły wytwarzania bezwodnego etanolu. Int.Cl.8 C07C 29/82, C07C 31/08. Zgłosz. nr 339237 z 24.03.2000. Opubl. 31.10.2006. / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Maksymilian Pająk, Wojciech Skrzypiński, Tathagata Goswami. 3 s.
 • Klichta Luiza, Skrzypiński Wojciech: Usuwanie chloropochodnych z gleby. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2005 z. 3, s. 167-170, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz., Summ. W zbiorze gł.: nr 3.
 • Remiezowicz Eryk, Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech: Aspekty ekonomiczne fotodegradacji chloropochodnych w reaktorze dwupłytowym (DSSR) za pomocą światła słonecznego. Przemysł Chemiczny. 2005 t. 84, nr 3, s. 188-191, 4 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
 • Pająk Maksymilian, Kołek Andrzej, Skrzypiński Wojciech, Kurczewski Bartosz: Equilibrium states in micellar system, selected problems. W: New agrochemicals and their safe use for health and environment. Ed. by Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. Prague; Brussels : Czech-Pol Trade, cop. 2004. s. 845-850, 6 rys., bibliogr. 4 poz. (Chemistry for Agriculture; vol. 5)
 • Łyczak Edyta, Skrzypiński Wojciech: Usuwanie n-butanolu z roztworów wodnych. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2004 z. 2, s. 135-138, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 8 poz., Summ. W zbiorze gł.: nr 2.