Kadra akademicka

dr inż. Wojciech Sawiński

w.sawinski

Adiunkt

Adres: C-6 / 110

Telefon: 071 320-24-06

Email: wojciech.sawinski@pwr.edu.pl

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

 


Obszar zainteresowań naukowych

 • Procesy wymiany masy: ekstrakcja, destylacja i adsorpcja
 • Modelowanie równowag fazowych ciecz / ciecz dla układów rzeczywistych
 • Nowe rozpuszczalniki w inżynierii chemicznej - szczególnie niskotemperaturowe ciecze jonowe
 • Zastosowanie surfaktantów w procesach wymiany masy
 • Modelowanie procesów wymiany masy


Przebieg kariery akademickiej

 • 1993 - ukończenie studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Inżynieria Chemiczna - tytuł magistra inżyniera
 • 1999 - tytuł doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych


Wybrane publikacje

 • Polowczyk I., Bastrzyk A., Koźlecki T., Sawiński W., Wróbel I., Sadowski Z., Oil agglomeration of mineral tailings in mixed-surfactant systems, Czasopismo Techniczne - Politechnika Krakowska. Chemia, 2008, vol. 2-Ch, 219-228,
 • Sawiński W., Koźlecki T., Sokołowski A., Polowczyk I., Drzymała J., Flotation of bituminous coal using hydroxyazobenzene derivatives, Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium, Belek-Antalya, Turkey, 21-23 October 2008 , Ankara : Turkish Mining Development Foundation, 2008, p. 701-706
 • Dziak J., Kapłon J., Królikowski L., Ludwig W., Sawiński W., Ruch ciepła i masy podczas cienkowarstewkowego odparowania roztworów o podwyższonej lepkości, Termodynamika w nauce i gospodarce, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. vol. 1, 240-245
 • Koźlecki T., Sawiński W., Sokołowski A., Ludwig W., Polowczyk I., Extraction of organic impurities using 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM][PF6], Polish Journal of Chemical Technology, 2008, vol. 10, 79-83
 • Ludwig W., Dziak J., Sawiński W., Królikowski L., Kapłon J., Tuta J., Modelling of hydrodynamics of a thin-layer evaporator with gravitational liquid flow using CFD methods, Chemical and Process Engineering, 2008 vol. 29, 215-220
 • Ludwig W., Dziak J., Sawiński W., Modelowanie metodami CFD hydrodynamiki strumienicy jednocieczowej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007, vol. 46, 18-21
 • Polowczyk I., Bastrzyk A., Koźlecki T., Rudnicki P., Sawiński W., Sadowski Z., Sokołowski A., Application of fly ash agglomerates in the sorption of arsenic, Polish Journal of Chemical Technology, 2007 vol. 9, nr 2, s. 37-41
 • Ludwig W., Dziak J., Sawiński W., Królikowski L., Kapłon J., Tuta J., Modelowanie hydrodynamiki wyparki cienkowarstewkowej z grawitacyjnym spływem cieczy metodami obliczeniowej dynamiki płynów, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007], Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007, vol. 3, 107-110
 • Ludwig W., Dziak J., Sawiński W., Analiza pracy strumienicy z wykorzystaniem modeli CFD, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007], Rzeszów, Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007, vol. 3, 103-106
 • Dziak J., Kapłon J., Królikowski L., Ludwig W., Sawiński W., Sprawność rozdziału ciekłych mieszanin o podwyższonej lepkości w wyparce cienkowarstewkowej z rozcieranym filmem. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007], Rzeszów, Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007, vol. 1, 135-138