Kadra akademicka

dr inż. Wojciech Ludwig

w ludwig

Adiunkt

Adres: C-6 / 110

Telefon: 71 320-24-06

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje: Konsultacje semestr letni 2018:

w czerwcu 2018 na konsultacje proszę umawiać się mailowo

Aktualny plan zajęć (lato 2018)

Wykłady oraz zagadnienia dotyczące ruchu ciepła na egzamin z Procesów Transportu


Laboratorium- Procesy Cieplne (ICC015001l)

Tematyka  ćwiczeń:

1. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 1 (sala 21) (instrukcja) (wykres do obliczeń)

2. Wymiennik ciepła typu rura w rurze (sala 21) (instrukcja) (parametry geometryczne wymiennika)

3. Badanie płaszczowo-rurkowego wymiennika ciepła (Hala Technologiczna) (instrukcja)

 

4. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 2 (sala 21) (instrukcja) (wykres do obliczeń dla wysokich liczb Fouriera) (wykres dla małych liczb Fouriera)

5. Ogrzewanie i oziębianie cieczy w warunkach konwekcji naturalnej (sala 21) (instrukcja)

6. Wnikanie ciepła podczas filmowego spływu grawitacyjnego (sala 21) (instrukcja)


7. Chłodnica powietrzna (sala 19) (instrukcja)

8. Wnikanie ciepła przy wrzeniu cieczy (sala 21) (instrukcja)

9. Badanie płytowego wymiennika ciepła (sala 21) (instrukcja) (wymiary wymiennika)


Przykładowe sprawozdania    (Uwaga !!! Mają one pomóc w wykonaniu własnego sprawozdania. Nie oznacza to, że nie zawierają błędów.)


HARMONOGRAM ĆWICZEŃ

Nr

grupy

Tydzień

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II

 

2

3

1

5

6

4

8

9

7

III

 

3

1

2

6

4

5

9

7

8

  

Obszar zainteresowań naukowych

  • modelowanie matematyczne przepływów wielofazowych gaz-ciało stałe
  • suszenie w aparatach fluidalnych i fontannowych
  • zjawiska elektrostatyczne występujące w złożach fluidalnych i fontannowych
  • powlekanie – suche oraz z użyciem rozpuszczalników
  • CFD (Numeryczna mechanika płynów)
  • cyfrowa anemometria obrazowa
  • programowanie w językach Pascal i Matlab


Przebieg kariery akademickiej

  • 1993 - tytuł magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Inżynieria Chemiczna
  • 1997 - tytuł doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych
  • 1998 - zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej na stanowisku adiunkta


Wybrane publikacje (od najstarszych do najnowszych)


 

Roman Szafran, Andrzej Kmieć, Wojciech Ludwig: CFD modeling of a spouted-bed dryer hydrodynamics Drying Technology. 2005, vol. 23, iss. 8, s. 1723-1736.

Wojciech Ludwig, Janusz Dziak, Wojciech Sawiński: Modelowanie metodami CFD hydrodynamiki strumienicy jednocieczowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007 R. 46, nr 6, s. 18-21.

Wojciech Ludwig, Janusz Dziak, Wojciech Sawiński, Lechosław Królikowski, Jacek Kapłon, Jakub Tuta: Modelling of hydrodynamics of a thin-layer evaporator with gravitational liquid flow using CFD methods. Chemical and Process Engineering. 2008 vol. 29, nr 1, s. 215-220.

Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech, Szafran Roman: Minimum circulation velocity in a spouted bed apparatus with draft tube. Chemical Engineering and Technology. 2009, vol. 32, nr 3, s. 450-453.

Wojciech Ludwig, Janusz Dziak, Wojciech Sawiński: Optymalizacja pompy strumieniowej za pomocą metod CFD, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, R. 49, nr 1, s. 67-68.

Roman Szafran, Wojciech Ludwig, Andrzej Kmieć,  2012. New spout-fluid bed apparatus for electrostatic coating of fine particles and encapsulation. Powder Technol. 225, 52-57.

Wojciech Ludwig, Wojciech Sawiński: Modelowanie CFD mieszalnika strumienicowego Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2013, R. 52, nr 6, s. 543-544.

Wojciech Sawiński, Joanna M. Feder-Kubis, Wojciech Ludwig: Modelowanie CFD wypływu kropli z dystrybutora, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2014, R. 53, nr 1, s. 36-37.

Wojciech Ludwig, Daniel Zając: Analiza metodą CFD równomierności rozpływu gazu w wymienniku ciepła, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2016, R. 55, nr 5, s. 191-193.

Wojciech Ludwig, Janusz Dziak: Modelowanie przepływu gazu w aparacie do suchego powlekania, Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2016, R. 55, nr 6, s. 237-239.

Wojciech Ludwig: Hydrodynamika przepływu cząstek w aparacie z cyrkulującym złożem rzadkim Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2016, R. 55, nr 5, s. 189-190

Wojciech Ludwig,  Daniel Zając, 2017. Modeling of particle velocities in an apparatus with a draft tube operating in a fast circulating dilute spout- fluid bed regime. Powder Technol. 319, 332 –345. 

Wojciech Ludwig, Daniel Zając: Modification of a recuperator construction with CFD methods, Chemical and Process Engineering. 2017, vol. 38, nr 4, s. 567-576.

Wojciech Ludwig, Paweł Płuszka, 2018, Euler-Lagrange model of particles circulation in a spout-fluid bed apparatus for dry coating, Powder Technol. 328, 375-388.