Kadra akademicka

dr inż. Wojciech Ludwig

w ludwig

Adiunkt

Adres: C-6 / 110

Telefon: 71 320-24-06

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje: Konsultacje semestr zimowy 2017/2018: poniedziałek 11-13; wtorek 14-15;  czwartek 14-15

Aktualny plan zajęć (zima 2017/2018)


Laboratorium- Procesy Cieplne (ICC015001l)

Tematyka  ćwiczeń:

 1. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 1 (sala 21) (instrukcja) (wykres do obliczeń)

2. Wnikanie ciepła podczas filmowego spływu grawitacyjnego (sala 21) (instrukcja)

3. Badanie płaszczowo-rurkowego wymiennika ciepła (Hala Technologiczna) (instrukcja)

 

4. Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych 2 (sala 21) (instrukcja) (wykres do obliczeń dla wysokich liczb Fouriera) (wykres dla małych liczb Fouriera)

5. Ogrzewanie i oziębianie cieczy w warunkach konwekcji naturalnej (sala 21) (instrukcja)

6. Wymiennik ciepła typu rura w rurze (sala 21) (instrukcja) (parametry geometryczne wymiennika)

 

7. Chłodnica powietrzna (sala 19) (instrukcja)

8. Wnikanie ciepła przy wrzeniu cieczy (sala 21) (instrukcja)

9. Badanie płytowego wymiennika ciepła (sala 21) (instrukcja) (wymiary wymiennika)


Przykładowe sprawozdania    (Uwaga !!! Mają one pomóc w wykonaniu własnego sprawozdania. Nie oznacza to, że nie zawierają błędów.)


HARMONOGRAM ĆWICZEŃ

Nr

grupy

Tydzień

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II

 

2

3

1

5

6

4

8

9

7

III

 

3

1

2

6

4

5

9

7

8

  

Obszar zainteresowań naukowych

 • modelowanie matematyczne przepływów wielofazowych gaz-ciało stałe
 • suszenie w aparatach fluidalnych i fontannowych
 • powlekanie – suche oraz z użyciem rozpuszczalników
 • CFD (Numeryczna mechanika płynów)
 • cyfrowa anemometria obrazowa
 • programowanie w językach Pascal i Matlab
 • sieci neuronowe i algorytmy genetyczne w inżynierii chemicznej


Przebieg kariery akademickiej

 • 1993 - tytuł magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Inżynieria Chemiczna
 • 1997 - tytuł doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych
 • 1998 - zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej na stanowisku adiunkta


Wybrane publikacje

 • Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech, Szafran Roman: Minimum circulation velocity in a spouted bed apparatus with draft tube. Chemical Engineering and Technology. 2009, vol. 32, nr 3, s. 450-453,
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Ruch ciepła i masy podczas cienkowarstewkowego odparowania roztworów o podwyższonej lepkości. W: Termodynamika w nauce i gospodarce / [praca pod. red. Zbigniewa Gnutka i Władysława Gajewskiego]. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 240-245,.
 • Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech, Szafran Roman: The minimum circulation velocity in a spouted bed apparatus with a draft tube. W: Circulating fluidized bed technology. Proceedings of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds in conjunction with 4th International VGB Workshop "Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems", Hamburg, Germany, May 13-16, 2008 / Ed. by Joachim Werther [i in.]. Hamburg : TuTech Innovation, cop. 2008. s. 221-226,
 • Koźlecki Tomasz, Sawiński Wojciech, Sokołowski Adam, Ludwig Wojciech, Polowczyk Izabela: Extraction of organic impurities using 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM][PF6]. Polish Journal of Chemical Technology. 2008, vol. 10, nr 1, s. 79-83,
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech, Królikowski Lechosław, Kapłon Jacek, Tuta Jakub: Modelling of hydrodynamics of a thin-layer evaporator with gravitational liquid flow using CFD methods. Chemical and Process Engineering. 2008 vol. 29, nr 1, s. 215-220,
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech: Modelowanie metodami CFD hydrodynamiki strumienicy jednocieczowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007 R. 46, nr 6, s. 18-21,
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech, Królikowski Lechosław, Kapłon Jacek, Tuta Jakub: Modelowanie hydrodynamiki wyparki cienkowarstewkowej z grawitacyjnym spływem cieczy metodami obliczeniowej dynamiki płynów. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 3. Modelowanie procesów i inżynieria systemów procesowych / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 107-110,
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech: Analiza pracy strumienicy z wykorzystaniem modeli CFD. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 3. Modelowanie procesów i inżynieria systemów procesowych / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 103-106,
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Sprawność rozdziału ciekłych mieszanin o podwyższonej lepkości w wyparce cienkowarstewkowej z rozcieranym filmem. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 135-138,
 • Polowczyk Izabela, Sawiński Wojciech, Ludwig Wojciech, Koźlecki Tomasz: Hydrodynamika i wymiana masy w kolumnie z posuwisto-zwrotnym ruchem półek sitowych dla układu z wymianą masy z fazy rozproszonej do fazy ciągłej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007 R. 46, nr 4/5, s. 99-103,