Kadra akademicka

dr inż. Roman Szafran

r.szafran

Adiunkt

Adres: C-6 / 4

Telefon: 071 320-38-13

Email: roman.szafran(a)pwr.edu.pl

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

http://www.labchip.pwr.wroc.pl


Obszar zainteresowań naukowych

  • Mikroprzepływy, mikroprocesy, mikroapatay, LAB-CHIP.
  • Przepływy wielofazowe, układy fluidalne i fonatannowe - modelowanie numeruczne CFD/LBM, CUDA.
  • Procesy membranowe - separacja gazów.
  • Podziemne zgazowanie węgla.


Prowadzone badania

Projekt badawczy własny N N501 042140, Projektowanie, modelowanie i fabrykacja mikroaparatów metodą bezpośredniego grawerowania laserowego, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Chemicznej, kierownik projektu, (termin zakończenia maj 2014).

Projekt badawczy własny N N209 096740, Badania doświadczalne i modelowanie separacji związków zapachowych z soków owocowych w procesie perwaporacji, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Chemicznej, wykonawca, (termin zakończenia maj 2014).

Projekt badawczy własny N208 010 32/4251, Sucha kapsulacja produktów wrażliwych w aparacie Wurstera, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Chemicznej, wykonawca, (rok zakończenia 2010)

Projekt badawczy własny 1 T09C 006 30, Procesy zintegrowane - badania doświadczalne i modelowanie  reaktora  hybrydowego nowego typu, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Chemicznej, kierownik (rok zakończenia 2009)


Przebieg kariery akademickiej

  • 1999 - stopień magistra inżyniera chemii, specjalność inżynieria chemiczna, Politechnika Wrocławska,
  • 2004 - stopień doktora nauk technicznych, specjalność inżynieria chemiczna


Publikacje

Szafran Roman, Ludwig Wojciech, Patronik Piotr: Bezinwazyjne metody pomiaru pól prędkości płynu. Cz. 1, Opis układu pomiarowego. Przemysł Chemiczny. 2011, t. 90, nr 4, s. 580-586, [1] rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2011/I-107

 

Szafran Roman, Ludwig Wojciech, Patronik Piotr: Bezinwazyjne metody pomiaru pól prędkości płynu. Cz. 2, Walidacja zestawu pomiarowego oraz kodów numerycznych. Przemysł Chemiczny. 2011, t. 90, nr 4, s. 587-590, 5 rys., [1] tab., bibliogr. 5 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2011/I-108

 

Witek-Krowiak Anna, Witek Joanna, Koźlecki Tomasz, Szafran Roman, Modelski Szymon: Separacja biosurfaktantów z zastosowaniem ultrafiltracji. Przemysł Chemiczny. 2011, t. 90, nr 9, s. 1762-1766, 6 rys., [1] tab., bibliogr. 23 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2011/I-310

 

Witek-Krowiak Anna, Gruszczyńska Anna, Szafran Roman, Koźlecki Tomasz, Modelski Szymon, Witek Joanna: Ultrafiltrative separation of rhamnolipid from culture medium. World Journal of Microbiology & Biotechnology. 2011, vol. 27, nr 8, s. 1961-1964, 2 rys., 1 tab., bibliogr. [12] poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/s11274-011-0655-0
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.214 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2011/I-204

 

Witek-Krowiak Anna, Witek Joanna, Szafran Roman, Modelski Szymon: Ultrafiltracyjne oczyszczanie brzeczki hodowlanej z Pseudomonas aeruginosa. Przemysł Chemiczny. 2011, t. 90, nr 3, s. 440-445, 7 rys., bibliogr. 14 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2011/I-055

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Modelski Szymon: Atrakcyjne i tanie sorbenty do usuwania metali ciężkich z wód. Przemysł Chemiczny. 2011, t. 90, nr 1, s. 128-131, 3 tab., bibliogr. 20 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2011/I-015

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Modelski Szymon: Biosorption of heavy metals from aqueous solutions onto peanut shell as a low-cost biosorbent. Desalination. 2011, vol. 265, nr 1-3, s. 126-134, 17 rys., 4 tab., bibliogr. 58 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.07.042
Punktacja MNiSW - 27
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.851 (2010)
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2010/I-366

 

Modelski Szymon, Kołtuniewicz Andrzej*, Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman: Kinetyka absorpcji lotnych związków organicznych LZO w kapilarnym kontaktorze membranowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, R. 49, nr 1, s. 75-76, 6 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2010/I-151

 

Szafran Roman, Koźlecki Tomasz, Witek-Krowiak Anna: Nowe heterogeniczne katalizatory reakcji Friedela i Craftsa. Cz. 1, Glinokrzemiany. Przemysł Chemiczny. 2010, t. 89, nr 9, s. 1217-1220, 5 rys., bibliogr. 9 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2010/I-257

 

Szafran Roman, Witek-Krowiak Anna, Ludwig Wojciech: Nowe heterogeniczne katalizatory reakcji Friedela i Craftsa. Cz. 2, Nanokompozyty Nafion/SiO2. Przemysł Chemiczny. 2010, t. 89, nr 9, s. 1221-1224, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.290
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2010/I-258

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Modelski Szymon, Kowalska Izabela: Usuwanie jonów chromu(III) z roztworów wodnych w adsorberze hybrydowym z membraną zanurzoną. Ochrona Środowiska. 2010, vol. 32, nr 3, s. 49-52, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 15 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.641
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

I15/2010/I-095

 

Witek-Krowiak Anna, Mitek Malwina, Pokomeda Karol, Szafran Roman, Modelski Szymon: Biosorption of cationic dyes by beech sawdust. [Pt.] 2, Effect of parameters on the process efficiency. Chemical and Process Engineering. 2010, vol. 31, nr 3, s. 421-432, 11 rys., 1 tab., bibliogr. 20 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.inche.pwr.wroc.pl/3-2010/6.pdf
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.252
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2010/I-256

 

Witek-Krowiak Anna, Mitek Malwina, Pokomeda Karol, Szafran Roman, Modelski Szymon: Biosorption of cationic dyes by beech sawdust. [Pt.] 1, Kinetics and equilibrium modelling. Chemical and Process Engineering. 2010, vol. 31, nr 3, s. 409-420, 7 rys., 3 tab., bibliogr. 19 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.inche.pwr.wroc.pl/3-2010/5.pdf
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.252
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2010/I-255

 

Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech, Szafran Roman: Minimum circulation velocity in a spouted bed apparatus with draft tube. Chemical Engineering & Technology. 2009, vol. 32, nr 3, s. 450-453, 4 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1002/ceat.200800558
Punktacja MNiSW - 27
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.266
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2009/I-041

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Kołtuniewicz Andrzej: Application of membrane contactor for a simultaneous removal of p-cresol and Cr(III) ions from water solution. Desalination. 2009, vol. 241, nr 1-3, s. 91-96, 7 rys., 1 tab., bibliogr. 11 poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2007.11.083
Punktacja MNiSW - 27
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 02.034
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2009/I-046

 

Kmieć Andrzej, Szafran Roman, Ludwig Wojciech: The minimum circulation velocity in a spouted bed apparatus with a draft tube. W: Circulating fluidized bed technology : proceedings of the 9th International Conference on Circulating Fluidized Beds in conjunction with 4th International VGB Workshop "Operating Experience with Fluidized Bed Firing Systems", Hamburg, Germany, May 13-16, 2008 / ed. by Joachim Werther [i in.]. Hamburg : TuTech Innovation, cop. 2008. s. 221-226, 4 rys., 2 tab., bibliogr., [8] poz.
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2008/I-131

 

Modelski Szymon, Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman: Microfiltration of brevery yeast suspension in the flat module. W: Modern chemical technology in agriculture and environment protection / ed. by Henryk Górecki [i in.]. Prague ; Brussels : Czech-Pol Trade, cop. 2008. s. 84-90, 1 tab., 8 rys., bibliogr. 7 poz.
(Chemistry for Agriculture, vol. 9)
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2009/I-104

 

Modelski Szymon, Szafran Roman, Witek-Krowiak Anna: Modelowanie przepływu zawiesiny komórkowej w procesie mikrofiltracji. W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska / [red. Krystyna Konieczny, Michał Bodzek]. Gliwice : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2008. s. 73-76, 3 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
(Monografie - Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, nr 49)
Nazwa wydawcy z cop.
Tytuł i streszcz. artykułu również w jęz. ang.
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

 

W03/2008/I-149

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Modelski Szymon: Methanol removal from wastewater in the air gap distillation process. W: Modern chemical technology in agriculture and environment protection / ed. by Henryk Górecki [i in.]. Prague ; Brussels : Czech-Pol Trade, cop. 2008. s. 138-143, 1 tab., 5 rys., bibliogr. 4 poz.
(Chemistry for Agriculture, vol. 9)
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2009/I-092

 

Modelski Szymon, Szafran Roman: Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów do opisu procesu mikrofiltracji. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2007, z. 5, s. 159-162, 2 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
W zbiorze gł.: nr 5.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2007/I-433

 

Szafran Roman, Modelski Szymon: Badania doświadczalne i modelowanie CFD hydrodynamiki przepływu zawiesiny w mikrokomorach modułu membranowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007, R. 46, nr 4/5, s. 120-124, 12 rys., 1 tab., bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW - 06
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

W03/2007/I-338

 

Szafran Roman, Witek-Krowiak Anna, Sawiński Wojciech, Koźlecki Tomasz: Application of alkylsilane-grafted ceramic membranes in the treatment of methanol-contining industrial wastewate. W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. Permea 2007 [Dokument elektroniczny], Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. [Budapest : MTESZ Magyar Kemikusok Egyesulete, 2007. 4] s., 5 rys., 1 tab., bibliogr. 4 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do książki streszczeń.
CD-ROM
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2007/I-283

 

Szafran Roman, Modelski Szymon: Badania doświadczalne i modelowanie CFD hydrodynamiki przepływu zawiesiny komórkowej w mikrokomorach modułu membranowego. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 435-438, 3 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

 

W03/2007/I-274

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej: Periodic fluctuations of flow and porosity in spouted beds. Transport in Porous Media. 2007, vol. 66, s. 187-200, 9 rys., 5 tab., bibliogr., [28] poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.1007/s11242-006-9014-2
Punktacja MNiSW - 27
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.012
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2007/I-049

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Kołtuniewicz Andrzej: A micellar-enhanced ultrafiltration for simultaneous removal of Cu(2+) and phenols. W: Chemicals in agriculture and environment. [Ed. by Henryk Górecki i in.]. Prague; Brussels : Czech-Pol Trade, cop. 2007. s. 308-312, 3 rys., bibliogr. 4 poz.
(Chemistry for Agriculture, vol. 8)
Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2008/I-024

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Kołtuniewicz Andrzej: Simultaneous removal of Cr(III) ions and phenols from water using a membrane contactor enhanced by micellar solubilization. W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. Permea 2007 [Dokument elektroniczny], Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. [Budapest : MTESZ Magyar Kemikusok Egyesulete, 2007. 4] s., 3 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do książki streszczeń.
CD-ROM
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2007/I-282

 

Witek-Krowiak Anna, Szafran Roman, Kołtuniewicz Andrzej: p-Cresol removal using a membrane contactor enhanced by the micellar solubilization. Desalination. 2006, vol. 200, [nr 1-3], s. 575-577, 1 rys.
Referat z Euromembrane 2006. Giardini Naxos, Italy, 24-28 September 2006.
Punktacja MNiSW - 27
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.917
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

W03/2006/I-252

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej: Point-by-point solution procedure for the computational fluid dynamics modeling of long-time batch drying. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2005, vol. 44, nr 20, s. 7892-7898, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 36 poz.
Punktacja MNiSW - 32
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.504
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2005/I-035

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej: Zależność wymiany ciepła i masy od hydrodynamiki przepływu złoża w suszarce fontannowej. W: XI Polish Drying Symposium [Dokument elektroniczny], Poznań, 13-16 September 2005. Poznań : Wydaw. PPozn., 2005. [8] s., 5 rys., 1 tab., bibliogr., [6] poz.
Referat zamieszczony na CD-ROM-ie załączonym do książki streszczeń.
CD-ROM
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

 

I13/2005/I-034

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech: CFD modeling of a spouted-bed dryer hydrodynamics. Drying Technology. 2005, vol. 23, iss. 8, s. 1723-1736, 8 rys., 3 tab., bibliogr. 34 poz.
Referat z 10th Drying Symposium. Łódź, 17-19 Sept. 2003.
Punktacja MNiSW - 32
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 01.092
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2005/I-032

 

Szafran Roman: Modelowanie CFD kinetyki suszenia ziarna w aparacie fontannowym. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2005, t. 26, z. 3, s. 289-307, 7 rys., 8 tab., bibliogr. 37 poz., Summ.
Punktacja MNiSW - 13
Lista Filadelfijska - Tak
IF - 00.087
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

I13/2005/I-018

 

Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech, Szafran Roman, Stal Joanna*: Wymiana ciepła w suszarce fontannowej z wirowym strumieniem bocznym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2004 R. 43, nr 3, s. 12-14, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz.
Toż w: X Sympozjum Suszarnictwa [Dokument elektroniczny]. Łódź, 17-19 września 2003. [Łódz: Wydaw. PŁódz.] 2003 s. 351-357, 5 rys. 1 tab. bibliogr. [5] poz. Summ. CD-ROM
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

I13/2003/I-017

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej: Application of CFD modelling technique in engineering calculations of three-phase flow hydrodynamics in jet-loop reactor. International Journal of Chemical Reactor Engineering [Dokument elektroniczny]. 2004, vol. 2, A30, 13 s., 9 rys., 8 tab., bibliogr. [17] poz.
Lokalizacja elektroniczna: http://www.bepress.com/ijcre/vol2/A30
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2004/I-069

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej: Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu procesowym układów zdyspergowanych gaz-ciało stałe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2004 t. 25, z. 3/3, s. 1645-1650, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

I13/2004/P-003

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej: CFD modeling of heat and mass transfer in a spouted bed dryer. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2004 vol. 43, nr 4, s. 1113-1124, 18 rys., 6 tab., bibliogr. 33 poz.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2004/I-005

 

Kmieć Andrzej, Kowal Przemysław*, Szafran Roman, Kmieć Grażyna, Englart Sebastian: Effect of solids on liquid velocity distributions and power input in a jet-loop reactor. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2003 t. 24, z. 1, s. 33-45, 13 rys., 1 tab., bibliogr. 47 poz., Streszcz.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2003/I-006

 

Szafran Roman, Kmieć Andrzej, Ludwig Wojciech: CFD modeling of a spouted bed dryer. W: X Sympozjum Suszarnictwa [Dokument elektroniczny], Łódź, 17-19 września 2003. [Łódź : Wydaw. PŁódz.], 2003. s. 219-230, 6 rys., 3 tab., bibliogr., [31] poz.
CD-ROM
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2003/I-015

 

Kmieć Andrzej, Szafran Roman: Kinetyka suszenia mikrosfery w suszarce fontannowej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2001 t. 22, z. 3C, s. 729-734, 5 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.
Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

 

I13/2001/I-046

 

Kmieć Andrzej, Szafran Roman: Kinetics of drying of microspherical particles in a spouted bed dryer with a draft tube. W: Proceedings of the 12th International Drying Symposium. IDS 2000, Noordwijkerhout, the Netherlands, 28-31 August 2000. [Amsterdam] : Elsevier, cop. 2000. [ref.] 15, 12 s., 6 rys., 1 tab., bibliogr., [25] poz.
Nazwa wydawcy z cop.
CD-ROM
Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

 

I13/2000/P-007