Kadra akademicka

dr inż. Izabela Polowczyk

i.polowczyk

Adiunkt

Adres: C-6 / 13

Telefon: 071 320-32-79

Email: izabela.polowczyk@pwr.edu.pl

Dodatkowe informacje: Konsultacje: środa 9-11 i czwartek 15-17

 

Kariera naukowa:  

15.07.1997 - magister - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych, na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, w zakresie inżynierii chemicznej.

10.01.2002 – doktor nauk technicznych -Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych,

01.02.2002 - asystent a później adiunkt w Zakładzie Inżynierii Chemicznej na Wydziale Chemicznym PWr.

 

 Staże:

  • Wielka Brytania, University College London, Department of Chemical Engineering, British-Polish Young Scientists Programme, WAR/342/41, 17-30 września 2005, Politechnika Wrocławska.
  • Belgia, Leuven, Wydział Chemiczny Katolickiego Universytetu Leuven, 9-22 lipca 2007.
  • Chile, Concepcion, University of Concepcion, Center for the Research of Advanced Polymers, 11.07.2013-12.09.2013.

 
Zainteresowania zawodowe:

Badania mostków cieczowych w układzie woda-ciało stałe-olej; zawiesiny cząstek mineralnych – olejowa aglomeracja sferyczna, filtracja, sedymentacja, charakterystyka proszków (właściwości powierzchniowe, powierzchnia właściwa, rozkład wielkości cząstek, potencjał dzeta, analiza mikroskopowa, porowatość), stabilność zawiesin; separacja minerałów; zagospodarowanie odpadów stałych; usuwanie metali ciężkich ze ścieków; oczyszczanie ścieków; synteza drobnych cząstek; układy koloidalne; zjawiska powierzchniowe; biosurfaktanty i biopolimery – w zawiesinach i układach emulsyjnych; surfaktanty, polimery – zastosowania praktyczne; emulsje – badania stabilności; grafika inżynierska (AutoCAD, Autodesk Inventor).


Publikacje:

Polowczyk, I.; Bastrzyk, A.; Koźlecki, T.; Sadowski, Z.: Calcium carbonate mineralization. Pt. 1, The effect of poly(ethylene glycol) concentration on the formation of precipitate. Physicochemical Problems of Mineral Processing (2013), vol. 49, nr 2, s. 631-639.

Polowczyk, I.; Ulatowska, J.; Koźlecki, T.; Bastrzyk, A.; Sawiński, W.: Studies on removal of boron from aqueous solution by fly ash agglomerates, Desalination (2013), vol. 310, s. 93-101.

Bastrzyk, A.; Polowczyk, I.; Sadowski, Z.: Infuence of hydrophobicity on agglomeration of dolomite in cationic-anionic surfactant system. Separation Science and Technology (2012), vol. 47, No. 9, s. 1420-1424

Bastrzyk, A.; Polowczyk, I.; Szeląg, E.; Sadowski, Z.: Adsorption and co-adsorption of PEO-PPO-PEO block copolymers and surfactants and their influence on zeta potential of magnesite and dolomite. Physicochemical Problems of Mineral Processing (2012), nr 48, s. 281-293.

Polowczyk, I., Bastrzyk, A., Sawiński, W., Koźlecki, T., Rudnicki, P., Sadowski, Z.: Sorption properties of fly ash from brown coal burning towards arsenic removal. Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia. (2011), R. 108, z. 8, 1-Ch, s. 135-142.

Bastrzyk, A.; Polowczyk, I.; Sadowski, Z.; Sikora, A.: Relationship between properties of oil/water emulsion and agglomeration of carbonate minerals. Separation and Purification Technology, vol.77, nr 3 (2011), s. 325-330.

Teterycz, H.; Halek, P.; Wiśniewski, K.; Halek, G.; Koźlecki, T.; Polowczyk, I.: Oxidation of hydrocarbons on the surface of tin dioxide chemical sensors. Sensors, vol. 11, nr 4 (2011), s. 4425-4437.

Polowczyk, I.; Bastrzyk, A.; Koźlecki, T.; Sawiński, W.; Rudnicki, P.; Sokołowski, A.; Sadowski, Z.: Use of fly ash agglomerates for removal of arsenic. Environmental Geochemistry and Health, vol. 32 (2010), s. 361-366.

Polowczyk, I.; Bastrzyk, A.; Sawiński, W.; Koźlecki, T.; Rudnicki, P.; Sadowski, Z.; Sokołowski, A.: Właściwości sorpcyjne popiołów ze spalania węgla. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 1 (2010), s. 93-94.

Sadowski, Z.; Polowczyk, I.; Frąckowiak, A.; Koźlecki, T.; Chibowski, S.; Bioinspired synthesis of calcium carbonate colloid particles. Physicochemical Problems of Mineral Processing, nr 44 (2010), s. 205-214.