Kadra akademicka

dr hab. inż. Adam Sokołowski, prof. PWr

a.sokolowski

Profesor nadzwyczajny

Adres: C-6 / 205

Telefon: 071 320-34-37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

 


Obszar zainteresowań naukowych

 • Inżynieria układów zdyspergowanych.
 • Fizykochemia powierzchni.
 • Ciecze jonowe w procesach separacji.
 • Separacja z wykorzystaniem punktu zmętnienia.
 • Eliminowanie zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni naturalnych zbiorników wodnych przy użyciu nowych materiałów i technologii.
 • Układy mikroemulsyjne ekologicznym medium reakcyjnym.
 • Transport tlenu przez granice faz.


Prowadzone badania

 • Nanotechnologia - nanocząstek metali: nanosrebro dla potrzeb medycyny.
 • Badania i znaczenie zgodności potencjału elektrokinetycznego ceramiki hydroksyapatytowej, upostaciowanych elementów krwi i naturalnej kości w implantologii.
 • Usuwanie metali ciężkich ze ścieków.
 • Adsorpcja surfaktantów na granicach faz
 • Otrzymywanie nanocząstek srebra z wykorzystaniem mikroorganizmów.


Przebieg kariery akademickiej

 • 1966-1971 - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, magister inżynier w zakresie Chemii i Technologii Lekkiej Syntezy Organicznej,

 • 1973 - 1977 - studia doktoranckie, Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, PWr;  uzyskanie stopnia doktora w zakresie nauk chemicznych po obronie pracy pt.: „Synteza acetali z aldehydów alifatycznych i monoeterów alkilowych glikoli etylenowych oraz określenie ich własności”,

 • 1988 – ukończone roczne “Studium pedagogiki szkoły wyższej”,

 • 1991 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii fizycznej i teoretycznej, praca habilitacyjna pt.: „Nowy opis właściwości powierzchniowych wybranych związków amfifilowych”,

 • 2000- profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej.


Staże zagraniczne

 • 1991-1992 - staż podoktorski (28.01.1991 - 28.02.1992), University of Hull, W. Brytania 

 • 1992 – dwa tygodnie (6.07.1992 - 16.07.1992) University of Oxford, Rutherford-Appleton  Laboratory, Chilton, Wielka Brytania

 • 1992 -  cztery tygodnie (16.11.1992 - 15.12.1992), visiting research associate, Bergakademie Freiberg, Niemcy


Wybrane publikacje

 • Hreczuch W., Tic W. J., Sokołowski A., Podolska A., Właściwości oksyetylatów izomaslanu 3-hydroksy-2,2,4-trimetylopentylu jako niejonowych srodków powierzchniowo czynnych, Przemysł Chemiczny, 2009, 88 (8), 934.
 • Malcher M., Volodkin D., Heurtault B., André P., Schaaf P., Möhwald H., Voegel J.C., Sokolowski A., Ball V., Boulmedais F., and Frisch B., Embedded silver ions-containing liposomes in polyelectrolyte multilayers: cargos films for antibacterial agents., Langmuir 2008, 24, 10209-10215.
 • Smoła M., Vandamme Th., Sokołowski A., Nanocarriers as pulmonary drug delivery systems to treat and to diagnose respiratory and non respiratory diseases, International Journal of Nanomedicine, 2008, Vol. 3 No 1, pp. 1-19.
 • Sokołowski A., Tomaszek D., Sobas W., Poźniak R., Sawiński W., Polowczyk I., Koźlecki T., Wpływ cech strukturalnych nowych cieczy jonowych na ich właściwości powierzchniowe i użytkowe, w: Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej, Politechnika Opolska, Akademicki inkubator przedsiębiorczości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2009.
 • Poźniak R., Poźniak G., Sokołowski A.: Patent. Polska, nr 202824. Nowe    czwartorzędowe sole morfoliniowe i sposób ich wytwarzania. Opubl. 31.07.2009 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL.
 • Poźniak R., Poźniak G., Sokołowski A.: Patent. Polska, nr 203042. Nowe czwartorzędowe sole imidazoliowe i sposób ich wytwarzania. Opubl. 31.08.2009 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL.
 • Koźlecki, T.; Sawiński, W.; Sokołowski, A.; Ludwig, W.; Polowczyk, I.: Extraction of Organic Impurities Using 1-Butyl-3-methyl Hexafluorophosphate [BMIM][PF6]. Polish Journal of Chemical Technology, vol. 10, No. 1, s. 79-83 (2008).
 • Polowczyk, I.; Bastrzyk, A.; Koźlecki, T.; Rudnicki, P.; Sawiński, W.; Sadowski, Z.; Sokołowski, A., Application of Fly Ash Agglomerates in the Sorption of Arsenic, Polish Journal of Chemical Technology, 2007, vol.9, No. 2, s. 37-41.
 • Sawiński W., Koźlecki T., Sokołowski A., Polowczyk I., Drzymała J., Flotation of bituminous coal using hydroxyazobenzene derivatives, Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium, Belek-Antalya, Turkey, 21-23 October 2008 , Ankara : Turkish Mining Development Foundation, 2008, p. 701-706.
 • Kubala M., Dziak J., Sokołowski A., Dubaj M.: Wymiana ciepła i masy podczas destylacji cienkowarstewkowej roztworów zawierających składniki różniące się znacząco lotnością. W: Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej /Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 2009. s. 113-123.