Kadra akademicka

prof. dr hab. inż. Maksymilian Pająk

m.pajak

Profesor zwyczajny

Adres: C-6 / 116

Telefon: 071 320-35-67

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

 


Obszar zainteresowań naukowych

 • Wymiana masy w układach krople - faza ciągła oraz krople dwufazowe (gaz+ciecz) - faza ciągła.
 • Metody projektowania kolumn ekstrakcyjnych rozpylających, wypełnionych oraz z wirującymi dyskami, a także w kolumnach pulsacyjnych.
 • Badania hydrodynamiki przepływu dwufazowego w wyżej wymienionych ekstraktorach.
 • Prace projektowe dla różnorodnych przemysłowych technik rozdzielania substancji w szczególności metodami ekstrakcyjnymi, destylacyjnymi i adsorpcyjnymi.


Przebieg kariery akademickiej

 • 1969 - Stopień Doktora Nauk Technicznych
 • 1977 - Tytuł Doktora Habilitowanego Nauk Technicznych
 • 1990 - Tytuł Profesora Nadzwyczajnego Nauk Technicznych
 • 1995 - Tytuł Profesora Zwyczajnego Nauk Technicznych


Staże zagraniczne

 • 1973-1974 - Staż Naukowy w Tokyo Institute of Technology w Japonii
 • 1984-1986 - Staż Naukowy w Universität Bochum w Niemczech
 • kilka krótkoterminowych staży w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w NRD


Wybrane publikacje

 • Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech, Błaszczyk Agnieszka: Patent. Polska, nr 196648. Sposób ekstrakcji kaprolaktamu z roztworów wodnych... Int. Cl. C07D 201/16. Zgłosz. nr 337954 z 19.01.2000. Opubl. 31.01.2008. / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Maksymilian Pająk, Wojciech Skrzypiński, Agnieszka Błaszczyk. 4 s.
 • Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech, Piosik Kamila, Tomoń Krzysztof: Ekstrakcja micelarna fenoli i chloropochodnych mieszaninami związków powierzchniowoczynnych.. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 339-342, 2 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
 • Pająk Maksymilian: Tomographic techniques of experimentation in the area of chemical engineering investigation.. W: Innovation and advances in separation processes, process analysis and measurements technics. School of Advances in Chemical Engineering. SAChE, [Wrocław, 10-24 September 2006] / Ed. by W. Skrzypiński. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. s. 27-37, 12 rys., 2 tab.
 • Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech, Goswami Tathagata: Patent. Polska, nr 192413. Sposób ciągły wytwarzania bezwodnego etanolu... Int.Cl.8 C07C 29/82, C07C 31/08. Zgłosz. nr 339237 z 24.03.2000. Opubl. 31.10.2006. / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Maksymilian Pająk, Wojciech Skrzypiński, Tathagata Goswami. 3 s.
 • Remiezowicz Eryk, Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech: Aspekty ekonomiczne fotodegradacji chloropochodnych w reaktorze dwupłytowym (DSSR) za pomocą światła słonecznego.. Przemysł Chemiczny. 2005 t. 84, nr 3, s. 188-191, 4 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
 • Pająk Maksymilian, Kołek Andrzej, Skrzypiński Wojciech, Kurczewski Bartosz: Equilibrium states in micellar system, selected problems.. W: New agrochemicals and their safe use for health and environment. Ed. by Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. Prague; Brussels : Czech-Pol Trade, cop. 2004. s. 845-850, 6 rys., bibliogr. 4 poz. (Chemistry for Agriculture; vol. 5)
 • Kwiatkowska Małgorzata, Pająk Maksymilian: Wpływ temperatury na krytyczne stężenie micelarne wybranych związków powierzchniowo czynnych.. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2004 z. 2, s. 39-42, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 6 poz., Summ.
 • Pająk Maksymilian, Kołek Andrzej, Skrzypiński Wojciech, Kurczewski Bartosz: Równowagi ekstrakcyjne w obecności fazy micelarnej.. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2004 t. 25, z. 3/3, s. 1423-1428, 1 rys., 1 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.
 • Sawicka Elżbieta, Pająk Maksymilian: Wpływ związków organicznych na krytyczne stężenie micelarne surfaktantów anionowych i niejonowych.. Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawcze Studentów. 2003 z. 1, s. 133-136, 1 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
 • Remiezowicz Eryk, Pająk Maksymilian, Skrzypiński Wojciech: Kinetyka fotodegradacji chloropochodnych i ich mieszanin w obecności nadtlenku wodoru.. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2003 t. 24, nr 4, s. 651-669, 7 rys., 4 tab., bibliogr. 16 poz., Summ.