Kadra akademicka

dr inż. Jacek Kapłon

j.kaplon

Adiunkt

Adres: C-6 / 109

Telefon: 071 320-32-06

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje: Konsultacje:

 

 

Obszar zainteresowań naukowych

 • rozdział mieszanin wrażliwych termicznie w procesach destylacji molekularnej i krótkodrożnej
 • rozdział i oczyszczanie produktów transestryfikacji alkoholowej olejów roślinnych
 • odwadnianie alkoholi z zastosowaniem membran perwaporacyjnych


Przebieg kariery akademickiej

 • 1973 - mgr inż. Wydział Chemiczny PWr, specjalizacja: inżynieria chemiczna
 • 1982 - dr inż. w zakresie inżynierii chemicznej


Wybrane publikacje

 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Ruch ciepła i masy podczas cienkowarstewkowego odparowania roztworów o podwyższonej lepkości.. W: Termodynamika w nauce i gospodarce / [praca pod. red. Zbigniewa Gnutka i Władysława Gajewskiego]. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 240-245.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław: Estymacja własności fizykochemicznych estrów etylowych pochodzących z transestryfikacji oleju lnianego.. W: Termodynamika w nauce i gospodarce / [praca pod. red. Zbigniewa Gnutka i Władysława Gajewskiego]. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 234-239.
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech, Królikowski Lechosław, Kapłon Jacek, Tuta Jakub: Modelling of hydrodynamics of a thin-layer evaporator with gravitational liquid flow using CFD methods.. Chemical and Process Engineering. 2008 vol. 29, nr 1, s. 215-220.
 • Kapłon Jacek, Dziak Janusz, Królikowski Lechosław, Kuźniar Janusz: Zastosowanie krótkodrożnej destylacji cienkowarstewkowej do usuwania estru cykicznego z poliestru nasyconego.. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 2. Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 137-140.
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech, Królikowski Lechosław, Kapłon Jacek, Tuta Jakub: Modelowanie hydrodynamiki wyparki cienkowarstewkowej z grawitacyjnym spływem cieczy metodami obliczeniowej dynamiki płynów.. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 3. Modelowanie procesów i inżynieria systemów procesowych / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 107-110.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Sprawność rozdziału ciekłych mieszanin o podwyższonej lepkości w wyparce cienkowarstewkowej z rozcieranym filmem.. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 135-138.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Kołtuniewicz Andrzej: Ejector-membrane integrated system for crude oil desalination.. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 131-134.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Sprawność rozdziału ciekłych mieszanin o podwyższonej lepkości w wyparce cienkowarstewkowej z rozcieranym filmem.. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007 R. 46, nr 4/5, s. 55-59.
 • Kapłon Jacek, Dziak Janusz, Królikowski Lechosław, Kuźniar Janusz: Application of short-path thin-film distillation to remove a cyclic ester from a saturated polyester.. Chemical and Process Engineering. 2007 vol. 28, nr 3, s. 485-491.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Wan Jeffrey K S, Depew Catherine M: Suszenie i wybielanie pulpy papierowej z użyciem mikrofal i fal radiowych.. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 2004 t. 25, z. 3/1, s. 837-842, 5 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.