Kadra akademicka

dr inż. Janusz Dziak

j.dziak

Starszy wykładowca

Adres: C-6 / 206

Telefon: 071 320-33-34

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje: Konsultacje:Obszar zainteresowań naukowych

 • Zagadnienia wymiany ciepła i masy podczas cienkowarstewkowego odparowania cieczy jednoskładnikowych i roztworów.
 • Rektyfikacja roztworów składników o zbliżonych wartościach lotności względnej. Badania eksperymentalne na kolumnie wypełnionej wysokosprawnym wypełnieniem w postaci drucianych spiral.
 • Odsalanie surowej ropy naftowej.
 • Rury cieplne i ich zastosowanie


Przebieg kariery

 • 1974-1978 - X Liceum Ogólnokształcące , Wrocław
 • 1978-1983 - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • 1983 - Magister Inżynier Politechnika Wrocławska
 • 1997 - Doktor Nauk Technicznych., Politechnika Wrocławska


Staże

 • 1989-1990 - Staż w Biurze Projektowym Zakładów Chemicznych "Rokita"
 • 1991-1992 - Studium Biznesu organizowane przez Central Connecticut State University (New Britain, USA) I Politechnikę Wrocławską
 • 1997-1998 - Kurs ekonomiczno-biznesowy dla doradców związkowych organizowany przez NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk i Towarzystwo Doradcze Stocki i Spółka z Krakowa (tematy kursu: zarządzanie czasem, podstawowe elementy zarządzania, strategie, techniki edukacyjne, rachunkowość, Kodeks Pracy, Prawo Pracy)
 • 2000-2001 - Staż w Queen's University w Kingston Kanada w ramach stypendium post-doktoranckiego


Wybrane publikacje

 • Kubala Magdalena, Dziak Janusz, Sokołowski Adam, Dubaj Marta: Wymiana ciepła i masy podczas destylacji cienkowarstewkowej roztworów zawierających składniki różniące się znacząco lotnością. W: Nowe inicjatywy organizacyjne i technologiczne w zakresie chemii przemysłowej / [Opole] : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 2009. s. 113-123, 6 rys., bibliogr. 10 poz., Summ.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Ruch ciepła i masy podczas cienkowarstewkowego odparowania roztworów o podwyższonej lepkości. W: Termodynamika w nauce i gospodarce / [praca pod. red. Zbigniewa Gnutka i Władysława Gajewskiego]. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 240-245, 4 rys., 1 tab., bibliogr. 5 poz., Summ.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław: Estymacja własności fizykochemicznych estrów etylowych pochodzących z transestryfikacji oleju lnianego. W: Termodynamika w nauce i gospodarce / [praca pod. red. Zbigniewa Gnutka i Władysława Gajewskiego]. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 234-239, 9 tab., bibliogr. 4 poz., Summ.
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech, Królikowski Lechosław, Kapłon Jacek, Tuta Jakub: Modelling of hydrodynamics of a thin-layer evaporator with gravitational liquid flow using CFD methods. Chemical and Process Engineering. 2008 vol. 29, nr 1, s. 215-220, 3 rys., 2 tab., bibliogr. 9 poz., Streszcz.
 • Dziak Janusz: Application of radio-frequency wave and micro-wave devices in drying and bleaching of wooden pulp. Applied Thermal Engineering. 2008 vol. 28, iss. 10, s. 1189-1195, 11 rys., bibliogr. 10 poz.
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech: Modelowanie metodami CFD hydrodynamiki strumienicy jednocieczowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2007 R. 46, nr 6, s. 18-21, 9 rys., 1 tab., bibliogr. 12 poz.
 • Kapłon Jacek, Dziak Janusz, Królikowski Lechosław, Kuźniar Janusz: Zastosowanie krótkodrożnej destylacji cienkowarstewkowej do usuwania estru cykicznego z poliestru nasyconego. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 2. Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 137-140, 2 rys., 2 tab., bibliogr. 5 poz., Summ.
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech, Królikowski Lechosław, Kapłon Jacek, Tuta Jakub: Modelowanie hydrodynamiki wyparki cienkowarstewkowej z grawitacyjnym spływem cieczy metodami obliczeniowej dynamiki płynów. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 3. Modelowanie procesów i inżynieria systemów procesowych / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 107-110, 3 rys., tab., 1 bibliogr. 8 poz., Summ.
 • Ludwig Wojciech, Dziak Janusz, Sawiński Wojciech: Analiza pracy strumienicy z wykorzystaniem modeli CFD. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 3. Modelowanie procesów i inżynieria systemów procesowych / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 103-106, 3 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
 • Dziak Janusz, Kapłon Jacek, Królikowski Lechosław, Ludwig Wojciech, Sawiński Wojciech: Sprawność rozdziału ciekłych mieszanin o podwyższonej lepkości w wyparce cienkowarstewkowej z rozcieranym filmem. W: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Materiały konferencyjne, [Rzeszów, 3-7 września 2007]. T. 1. Inżynieria chemiczna - procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego. Rzeszów : Oficyna Wydaw. PRzesz., 2007. s. 135-138, 6 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.