Kadra akademicka

dr inż. Anna Bastrzyk

AB 2 

Adiunkt

Adres:    C-6/205 lub 227

Telefon:    (71) 320 32 79

Email: anna.bastrzyk@pwr.edu.pl

Dodatkowe informacje: Konsultacje:  ŚR 1200-1400 , CZ 1100-1300

                          
Prowadzone badania:

  • Fizykochemia powierzchni i chemia koloidów,
  • Koloidalne metody separacji cząstek ciała stałego (aglomeracja olejowa, flotacja, sedymentacja, flokulacja),
  • Synteza węglanu wapnia,
  • Usuwanie jonów metali ciężkich z wody (adsorpcja, ultrafiltracja)

Przebieg kariery akademickiej:

  • 2000-2005 - studia dzienne magisterskie w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym, kierunek Biotechnologia, specjalność Procesy Biotechnologiczne
  • 2005-2010 - studia doktoranckie w Zakładzie Inżynierii Chemicznej w Politechnice Wrocławskiej
  • 2010-2014 - asystent  naukowo-dydaktyczny na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
  • 2014-obecnie - adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Publikacje naukowe po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych:

1. I. Polowczyk, P. Cyganowski, E. Lorenc-Grabowska, R. Sawicki, A. Bastrzyk, A method of thermal and chemical activation of waste bleaching earth for preparation of a low-cost carbon-mineral adsorbent for chromium(VI) removal, Separation Science and Technology, 2017 (IF 1,083) (w druku)

2. I. Polowczyk, A.Bastrzyk, M. Fiedot, Protein-mediated precipitation of calcium carbonate, Materials, 9, 944, s.1-6, 2016 (IF 2.728)

3. I. Polowczyk, A. Bastrzyk, J. Ulatowska, E. Szczałba, T. Koźlecki, Z. Sadowski, Influence of pH on arsenic(III) removal by fly ash, Separation Science and Technology, 51(15/16), s. 2612-2619, 2016 (IF 1.083)

4. T. Koźlecki, I. Polowczyk, A. Bastrzyk, W. Sawiński, Improved synthesis of nanosized silica in water-in-oil microemulsions, Journal of Nanoparticles, 2016.

5. I. Polowczyk, T. Koźlecki, A. Bastrzyk, Adsorption of silver nanoparticles on glass beads surface, Adsorption Science & Technology, 33(6-8), s. 731-737, 2015 (IF 0.669)

6. I. Polowczyk, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, Z. Sadowski, Stability of three-phase water-particle-oil systems, Chemical Engineering & Technology, 38(4), s. 715-720, 2015 (IF 2,175)

7. I. Polowczyk, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, E. Grządka, Z. Sadowski, Calcium carbonate mineralization: Part II: Effect of poly(ethylene glycol) and block copolymers molecular weight on formation of precipitate, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 51(2), s. 587-600, 2015 (IF 0.862)

8. J. Ulatowska, I. Polowczyk, W. Sawiński, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, Z. Sadowski, Use of fly ash agglomerates for As(III) adsorption from aqueous solution, Polish Journal of Chemical Technology, 16, s. 21-27, 2014 (IF 0,474)

9. I. Polowczyk, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, Z. Sadowski, Characterization of glass beads surface modified with ionic surfactants, Separation Science and Technology, 49, s. 1768-1774, 2014 (IF 1,200)

10. J. Sanchez, A. Bastrzyk, B.L. Rivas, M. Bryjak, N. Kabay, Removal of As(V) using Liquid-phase-polymer-based retention (LPR) technique with regenerated cellulose membrane as a filter, Polymer Bulletin, vol. 70, s. 2633-2644, 2013 (IF 1,332)

11. A. Bastrzyk, I. Polowczyk, Z. Sadowski, Aglomeracja olejowa skały magnezytowej z udziałem mieszaniny jonowych surfaktantów, Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set the Environment Protection), t. 15, cz. 2, s. 1441-1459, 2013 (IF 0,806)

12. I. Polowczyk, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, Z. Sadowski, Calcium carbonate mineralization. Part 1: Effect of Poly(ethylene glycol) concentration on the formation of precipitate, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 49, s. 631-639, 2013 (IF 0,580)

13. I. Polowczyk, J. Ulatowska, T. Koźlecki, A. Bastrzyk, W. Sawiński, Studies on removal of boron from aqueous solution by fly ash agglomerates, Desalination, vol. 310, s. 93-101, 2013 (IF 3.041)

14. A. Bastrzyk, I. Polowczyk, Z. Sadowski, Influence of hydrophobicity on agglomeration of dolomite in cationic-anionic surfactant system, Separation Science and Technology, vol. 47, s. 1420-1424, 2012 (IF 1.164)

15. A. Bastrzyk, E. Szeląg, I. Polowczyk, Z. Sadowski, Adsorption and co-adsroption of of PEO-PPO-PEO block copolymers and surfactant and their influence on zeta potential of magnesite and dolomite, Physicochemical Problems of Mineral Processing, vol. 48, s. 281-293,2012 (IF 0.580)

16. A. Bastrzyk, I. Polowczyk, Z. Sadowski, A. Sikora, Relationship between properties of oil/water emulsion and agglomeration of carbonate minerals, Separation and Purification Technology, vol. 77, s. 325-330, 2011 (IF 2.921)

Publikacje naukowe przed uzyskaniem tytułu doktora nauk technicznych:

1. I. Polowczyk, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, W. Sawiński, P. Rudnicki, A. Sokołowski, Z. Sadowski, Use of fly ash agglomerates for removal of arsenic, Environmental Geochemistry and Health, vol. 32, s. 361-366, 2010 (IF 1.667)

2. Z. Adamczyk, A. Bratek, E. Szeląg, A. Bastrzyk, A. Michna, J. Barbasz, Colloid particle deposition on heterogeneous surfaces produced by polyelectrolyte adsorption, Colloids and Surfaces A, vol. 342, s. 111-117, 2009 (IF 1,988)

3. I. Polowczyk, Z. Sadowski, E. Drąg, A. Bastrzyk, Preparation of mineral-carbon adsorbents from flotation tailings using the spherical agglomeration technique, Polish Journal of Chemistry, vol. 82, s. 149-158, 2008 (IF 0.518)

Rozdziały w książkach:

1. J. Janikowska, M. Rakicka, A. Bastrzyk, Z. Lazar, P.B. Kowalczuk, Próba zastosowania wybranych biosurfaktantów do flotacji rudy miedzi zawierającej łupek miedzionośny w Łupek miedzionośny III red. nauk. P.B. Kowalczuk, J. Drzymała, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 146-160.

2. I. Polowczyk, J. Ulatowska, A. Bastrzyk, T. Koźlecki, P. Cyganowski, Chapter 9. Research on agglomeration of fly ash as a method of improving its utilization in Fly Ash: Properties, Analysis and Performance edited by Jackob Parker, Nova Science Publishers, 2017, s. 177-193.

3. I. Polowczyk, A. Bastrzyk and T. Koźlecki, Chapter 1. Characterization of surface properties of calcium carbonate in Calcium carbonate: Occurrence, Characterization and Applications edited by Alberta Cohen, ISBN: 978-1-63483-576-3, Nova Science Publishers, 2016, s. 1-27,

4.   Z. Sadowski, A. Bastrzyk and I. Polowczyk, Chapter 2. Effect of macromolecules on the structures of calcium carbonate in Calcium carbonate: Occurrence, Characterization and Applications edited by Alberta Cohen, ISBN: 978-1-63483-576-3, Nova Science Publishers, 2016, s. 29-47,

5.  I. Polowczyk, T. Koźlecki, J. Ulatowska and A. Bastrzyk, Chapter 12. Solid waste materials for arsenic and chromium removal in Innovative Materials and Methods for Water Treatment: Solution of Arsenic and Chromium Removal edited by Marek Bryjak, Nalan Kabay, Bernabe L. Rivas and Jochen Bundschuh, ISBN: 978-1-13802-749-7, CRC press, 2016, s. 161-200.

Przyznane patenty krajowe:

1. Sposób syntezowania cząstek weglanu wapnia, I. Polowczyk, T. Koźlecki, A. Bastrzyk, H. Teterycz, W. Sawiński, Z. Sadowski. (Pantent. Polska, nr 221907).

Projekty badawcze:


1.    NN204 1809 33-Aglomeracja ziaren mineralnych o różnym stopniu hydrofobowości w obeności jonowych surfaktantów, grant promotorski, główny wykonawca, MNiSW.

2.    NN204 2901 34-Określenie mechnizmów stabilizacji suspensji mineralnych jako nano- oraz mikrokapsułek do selektywnego dostarczania reagentów, grant własny, wykonawca, MNiSW.

3.    2011/01/B/ST8/02928-Badania trwałości mostków cieczowych w układzie trójfazowym olej-woda-ciało stałe, grant własny, główny wykonawca, NCN.

4. 2014/15/D/ST8/00544-Rola biosurfaktantów w procesie powstawania uporządkowanych mikro- i nanostruktur węglanu wapnia, SONATA8, kierownik projektu, NCN.

Staże naukowe:

1. 19-31.08.2007, 05.11-07.12.2007, 03.04-15.06.2008- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

2. 12.03-11.09.2012 - Center for the Research of Advanced Polymers,  University of Concepcion, Concepcion, Chile ( 7 Ramowy Program, Akcje Marie Curie)