Dydaktyka

Projekty

Projekty

Projekt 1.pdf

Projekt 2.pdf

 

Materiały dodatkowe do projektu 2: Przykłady.zip

Źródła programu Microflow2D_R737.zip

Ogólne warunki zaliczenia kursu