Dydaktyka

Mikroinżynieria chemiczna

Kod kursu: ICC023021

Krótki opis kursu:  Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z teorią przepływów w mikroskali, układów mikrofluidalnych, mikrosystemów oraz układów "lab-on-a-chip".