Dydaktyka

Zadanie- przykład obliczeniowy

zadanie - metoda boxa-wilsona_1.pdf