Dydaktyka

Optymalizacja procesów biotechnologicznych

Kod kursu: BTC023008

Krótki opis kursu: Kurs stanowi wprowadzenie do złożonych metod optymalizacji stosowanych dla bio-procesów. W ramach projektu słuchacz musi sie wykazać znajomością podstawowych zasad rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.