Dydaktyka

Modelowanie procesów biotechnologicznych

Kod kursu: BTC023026

Krótki opis kursu: Podstawy modelowania procesów biotechnologicznych. W czasie trwania kursu studenci wykonuja projekty z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania.