Dydaktyka

Grafika inżynierska

Kod kursu: GFC011001l

Krótki opis kursu: Program kursu obejmuje zasady rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego. Studenci poznają zasady tworzenia przekrojów i wyznaczania linii przenikania. Poza zagadnieniami geometrii wykreślnej program obejmuje podstawowe reguły dotyczące zapisu w rysunku inżynierskim: np. wymiarowania, tolerancji i pasowania, rodzajów połączeń, tworzenia rysunków złożeniowych i wykonawczych. Przez cały czas trwania kursu rysunki są wykonywane w aplikacji systemu CAD.