Dydaktyka

Zaawansowana grafika inżynierska

Kod kursu: GFC014001

Krótki opis kursu: Kurs obejmuje zagadnienia komputerowego zapisu konstrukcji, projektowania CAD oraz modelowania i wizualizacji zespołów technicznych i ich działania. W czasie trwania kursu studenci wykonują projekty korzystajac z oprogramowania pakietu Autodesk Mechanical Desktop oraz Autodesk Inventor.