Dydaktyka

Projekty

Projekt 1 bioreaktor.pdf

Projekt 2 destylacja.pdf

Projekt 3 ekstrakcja.pdf

Ogólne warunki zaliczenia kursu