Dydaktyka

Projektowanie procesów biotechnologicznych

Kod kursu: BTC023004

Krótki opis kursu: Podstawy projektowania procesów biotechnologicznych.