Dydaktyka

Tematy

1.Technologie membranowe w remediacji gruntów. Membrane technologies for remediating contaminated soils.
2.Emulgacja membranowa. Membrane emulsification
3.Ostatnie osiągnięcia w technologii membran podpartych z wykorzystaniem cieczy jonowych. Recent advances in supported ionic liquid membrane technology.
5.Fouling w procesie klarowania piwa. Hypotheses for fouling during beer clarification using membranes
7.Dynamiczna filtracja membranowa. Dynamic membrane filtration: Materials, applications and future perspectives
10.Polaryzacja stężeniowa w przepływie turbulentnym. Analysis of concentration polarization phenomenon in ultrafiltration under turbulent flow conditions
14.Systemy wysokociśnieniowe w oczyszczaniu wody. Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems
17.Membrany w separacji dwutlenku węgla z CO2 i CH4. Membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane
18.Oczyszczanie odcieków ze składowisk z wykorzystaniem bioreaktorów membranowych. Treatment of landfill leachate using membrane bioreactors
19.Techniki membranowe w odzysku detergentów. Membrane technology for the recovery of detergent compounds

20.Odzysk produktów z wykorzystaniem membran zanurzonych. In situ product recovery: Submerged membranes vs. external loop membranes