Dydaktyka

Procesy membranowe

Kod kursu: ICC010010

Krótki opis kursu: Kurs zapoznaje z podstawami procesów membranowych, urządzeniami i ich zastosowaniami w wielu dziedzinach i rozmaitych technologiach przemysłowych. Charakteryzuje praktyczne możliwości rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych za pomocą membranowych technik separacyjnych.