Dydaktyka

Procesy przeróbki surowców mineralnych

Kod kursu: ICC020005

Krótki opis kursu: Wykład stanowi wprowadzenie do fizykochemicznych podstaw procesów wzbogacania minerałów. Wykłady wnikliwie opisują badania i praktyke przemysłową metod stosowanych dla separacji cząstek koloidalnych oraz fundamenty adsorpcji, koagulacji i flokulacji. Kurs zawiera fundamenty flotacji i aglomeracji. Tematyka dwóch wykładów dotyczy wybranych zagadnień nanotechnologii i bionanotechnologii.