Dydaktyka

Nowoczesne metody badawcze nanomateriałów

Kod kursu: CHC020013

Krótki opis kursu: Nanotechnologia jest dziedzina nauki obejmująca zestaw technik i sposobów tworzenia oraz użytkowanie materiałów mających przynajmniej jeden wymiar, którego naturalna jednostka miary jest nanometr. Tego typu materiał może wykazywać cechy różniące się znacznie od właściwości pojedynczych atomów czy typowych kryształów, można więc go tak zaprojektować, aby wykazywał pożądane właściwości fizyczne, chemiczne czy biologiczne. Dzięki temu nanotechnologia jest tak obiecująca dziedzina i obszarem badań umożliwiającym tworzenie materiałów o niespotykanych wcześniej właściwościach.