Dydaktyka

Budowa i stabilność układów zdyspergowanych

Kod kursu: CHC020012

Krótki opis kursu: Teoria i podstawowe właściwości fizyczne surfaktantów. Surfaktanty w kosmetyce i farmacji. Zjawiska fizykochemiczne na powierzchniach międzyfazowych gaz/ciecz, ciecz/ciecz i ciecz/ciało stałe. Otrzymywanie i stabilność układów koloidalnych.