Dydaktyka

Procesy destylacyjne i suszarnicze

Kod kursu: ICC023013

Krótki opis kursu: Ćwiczenia destylacyjne dotycza wyznaczania charakterystyk pracy i sprawnosci aparatów do destylacji prostych oraz kolumn rektyfikacyjnych okresowych i ciagłych a także badania równowag ciecz-para dla mieszanin dwuskładnikowych. Ćwiczenia z zakresu procesów suszarniczych maja na celu wyznaczenie krzywych kinetyki suszenia w różnych typach suszarek, a także zapoznanie sie z nowoczesnymi urzadzeniami służącymi do określania podstawowych parametrów suszarniczych materiału (wagosuszarka) i powietrza (higrometr). Ponadto w ramach ćwiczeń określa się podstawowe z punktu widzenia suszenia parametry złoża ziarnistego: porowatość, gęstość usypowa i gęstość cząstki oraz średnią średnice cząstek.