Dydaktyka

Technologie informatyczne w projektowaniu II

Kod kursu: TIC016001

Krótki opis kursu: Budowa modeli systemów dynamicznych w środowisku Simulink. Symulacja liniowych i nieliniowych systemów ciągłych. Tworzenie bloków użytkownika w Simulinku. Środowisko pakietu obliczeniowej dynamiki płynów Comsol Multiphysics. Wprowadzanie geometrii aparatu, generowanie siatki oraz definiowanie modelu matematycznego. Wykonywanie obliczeń. Jednowymiarowy przepływ ciepła. Reakcja i dyfuzja w przestrzeni sferycznej. Adsorpcja liniowa. Przepływ płynu niutonowskiego i nieniutonowskiego w rurze. Przepływ cieczy w mieszalniku serpentynowym. Dwuwymiarowy przepływ ciepła. Przewodzenie ciepła w płycie z otworem.