Dydaktyka

Reaktory chemiczne I

Kod kursu: ICC016002

Krótki opis kursu: Kinetyka chemiczna. Klasyfikacja reaktorów i wybór typu. Bilans masy, składnika i ciepła. Reaktory doskonałe. Dynamika reaktora. Reaktory rzeczywiste.