Dydaktyka

Laboratorium

Skrypt: "Laboratorium inżynierii procesowej, część 2"

1. Wymiana energii mieszania na współczynnik wnikania masy w układzie ciało stałe - ciecz. (strona 152, sala 23)

2. Objętościowy współczynnik i wysokość jednostki przenikania masy w kolumnie ekstrakcyjnej dla układu ciecz - ciecz I. (strona 134, sala 22)

3. Stopień wyekstrahowania w układzie ciecz / ciecz I. (strona 128, sala 22)

4. Kolokwium I

5. Szybkość wymiany masy podczas powstawania kropli. (strona 303, sala 22,23)

6. Objętościowy współczynnik i wysokość jednostki przenikania masy w kolumnie ekstrakcyjnej dla układu ciecz - ciecz II. (strona 134, sala 22)

7. Stopień wyekstrahowania w układzie ciecz / ciecz II. (strona 128, sala 22)

8. Kolokwium II

9. Wymiana masy od ciała stałego do cieczy w warunkach konwekcji naturalnej. (strona 157, sala 22)

10. Pomiar przemieszania wzdłużnego metodą impulsową. (strona 116, sala 22)

11. Wyznaczanie współczynnika wnikania masy od powierzchni ciała stałego przy konwekcji wymuszonej. (strona 163, sala 22)

12. Kolokwium III

 

Harmonogram ćwiczeń

 

Nr grupy

T Y D Z I E Ń

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

I

Org.

1

2

3

Kol.

5

6

7

Kol.

9

10

11

Kol.

 

 

II

Org.

2

3

1

Kol.

6

7

5

Kol.

10

11

9

Kol.

 

 

III

Org.

3

1

2

Kol.

7

5

6

Kol.

11

9

10

Kol.