Dydaktyka

Dynamika procesowa

Kod kursu: ICC023009

Krótki opis kursu: Podstawy dynamiki procesów i sterowania. Budowa modeli dynamicznych procesów spotykanych w inżynierii chemicznej. Badanie dynamiki systemów w dziedzinie czasowej oraz częstotliwościowej. Układ sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego. Strojenie sterowników. Stabilność systemów liniowych i nieliniowych. Analiza dynamiki systemów w przestrzeni stanu. Złożone systemy sterowania. Podstawy dynamiczne bezpieczenstwa procesowego.