Dydaktyka

Projektowanie systemów procesowych

Kod kursu: ICC023008

Krótki opis kursu: Zasady projektowania procesowego – analiza, zadania, projekt procesowy. Symulacja oraz projektowanie aparatów i ciągów technologicznych wspomagane komputerowo. Struktury i własności systemów procesowych. Zasady syntezy systemów. Metody syntezy optymalnych podsystemów wymiany ciepła i rozdziału.