Dydaktyka

Optymalizacja procesów

Kod kursu: ICC023007

Krótki opis kursu: Wykład stanowi wprowadzenie do metod optymalizacji statycznej. Pozwala zapoznać słuchaczy z podstawowymi metodami stosowanymi w optymalizacji procesowej.