Dydaktyka

Inżynieria środowiska

Kod kursu: ICC017004

Krótki opis kursu: Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery. Emisja dioksan i furanów. Oczyszczanie gazów odlotowych. Chemiczne metody uzdatniania wody pitnej. Usuwanie metali ze ścieków. Mikrobiologiczne oczyszczanie gruntów z produktów naftowych. Zagospodarowanie odpadów stałych. Bilansowanie procesów ekologicznych.

 

Wykłady - prof. Sadowski