Dydaktyka

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematy ćwiczeń:

(w nawiasach podano nr ćwiczenia w skrypcie „ Laboratorium inżynierii procesowej”, cz.II)

1. Reaktor okresowy (1.1)

2. Reaktor przepływowy pracujący izotermicznie (1.3)

3. Reaktor przepływowy pracujący adiabatycznie (1.4)  

4. Rozkład czasu przebywania w baterii reaktorów (1.6)

5. Bateria reaktorów przepływowych z idealnym mieszaniem (1.5)

6. Ekstrakcja z reakcją w reaktorze zbiornikowym (1.9)

7. Ekstrakcja z reakcją chemiczną w kolumnie  (1.10)

8. Wyznaczanie stężenia nasycenia substancji reaktywnych (1.13)


Harmonogram zajęć: 

Grupa Zajęcia
I Org. 1 2 3 4 Kol. 5 6 7 8 Kol.
II Org. 2 3 4 1 Kol. 6 7 8 5 Kol.
III Org. 3 4 1 2 Kol. 7 8 5 6 Kol.
IV Org. 4 1 2 3 Kol. 8 5 6 7 Kol.