Dydaktyka

Reaktory chemiczne II

Kod kursu: ICC017092

Krótki opis kursu: Kinetyka chemiczna w układach wielofazowych. Projektowanie i analiza działania reaktorów wielofazowych.