Dydaktyka

Mechaniczny rozdział faz

Kod kursu: ICC015002

Krótki opis kursu: Charakterystyka układów wielofazowych oraz sposoby ich rozdzielania w polu sił mechanicznych.