Dydaktyka

Inżynieria surowców mineralnych

Kod kursu: ICC010005

Krótki opis kursu: Surowce mineralne i ich przeróbka. Rozdrabnianie surowców mineralnych. Analiza sitowa – przesiewacze. Sedymentacja zawiesin mineralnych. Zgęszczanie zawiesin mineralnych. Separacja grawitacyjna. Separacja magnetyczna. Separacja elektryczna. Podstawy procesu flotacji. Flotacja surowców mineralnych. Koloidalne metody wzbogacania. Agregacja czastek mineralnych. Podstawy metod hydrometalurgicznych. Biohydrometalurgia. Zastosowanie procesów hydro i bio-metalurgicznych.