Dydaktyka

Podstawy inżynierii chemicznej

Kod kursu: ICC013003

Krótki opis kursu: Zjawiska transportu pędu, ciepła i masy. Elementy hydrodynamiki. Procesy jednostkowe i aparatura do ich realizacji.