Dydaktyka

Podstawy inżynierii produktu

Kod kursu: ICC010008

Krótki opis kursu: Relacja między produktem a procesem wytwarzania. Dobór surowców. Surowce mineralne. Dobór metod wytwarzania produktu. Cechy produktu. Krystalizacja metali i stopów. Stop żelaza z węglem. Stopy metali nieżelaznych. Tworzywa sztuczne. Materiały ceramiczne.


Wykłady - prof. Sadowski