Dydaktyka

Ćwiczenia - Chemia (grupa dr inż. R. Szafran)

Ćwiczenia - Chemia (grupa dr inż. R. Szafran)

Lisy zadań

    Transport pędu - 1

    Transport ciepła - 2

    Transport masy - 3