Dydaktyka

Ćwiczenia - Technologia chemiczna

Ćwiczenia - Technologia chemiczna

Listy zadań z transportu pędu

   Lista 1

   Lista 2

   Lista 3

   Lista 4

Listy zadań z transportu ciepła

   Lista 5

Listy z transportu masy

    Lista 6

    Lista 7

    Lista 8