Dydaktyka

Ćwiczenia - Biotechnologia (ICC013002c)

Listy zadań z inżynierii chemicznej dla kierunku Biotechnologia: 

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Lista 6

Lista 7

Lista 8

Lista 9

Lista 10 

Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3