Dydaktyka

Inżynieria chemiczna

Kod kursu: ICC013002c ; ICC013004l (Biotechnologia)

Kod kursu: ICC015004c ; ICC013004l (Chemia)

Kod kursu: ICC015003 (Technologia chemiczna)

Krótki opis kursu: Zjawiska transportu pędu, ciepła i masy. Elementy hydrodynamiki. Procesy jednostkowe i aparatura do ich realizacji.