Dydaktyka

Technologie informatyczne w projektowaniu I

Kod kursu: TIC015001

Krótki opis kursu: Formułowanie algorytmów pozwalajacych uzyskać rozwiązanie problemów spotykanych w inżynierii chemicznej i procesowej. Środowisko systemu Matlab oraz podstawy programowania w języku Matlab. Zasady programowania strukturalnego. Użycie złożonych struktur danych. Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Arytmetyka komputerowa. Metody numeryczne rozwiązywania równań nieliniowych, układów równań liniowych, optymalizacji, dobierania krzywej, różniczkowania i całkowania oraz rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.