Dydaktyka

Procesy cieplne

Kod kursu: ICC015001

Krótki opis kursu: Rodzaje ruchu ciepła. Przewodzenie, wnikanie i przenikanie ciepła, promieniowanie cieplne. Opory cieplne. Pole i gradient temperatury. Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła. Ruch ciepła w warunkach ustalonych i nieustalonych. Mechanizm wnikania ciepła. Równanie energii i jegorozwiązania. Wnikanie ciepła w warunkach zewnętrznych (przy opływie ciał) i wewnętrznych (przy przepływie w rurach). Ruch ciepła przy zmianie stanu skupienia – wrzenie i kondensacja. Wyparki. Analogia między ruchem ciepła a ruchem pędu. Wymienniki ciepła, obliczanie powierzchni wymiany ciepła. Obliczanie wymienników dla wybranych przypadków nieustalonej wymiany ciepła. Obliczanie regeneratorów ciepła.