Dydaktyka

Laboratorium - instrukcje

Badania kinetyki reakcji chemicznej w reaktorze okresowym

Badanie mieszalnika cieczy

Badanie nieustalonego ruchu ciepła w ciałach stałych

Badanie płytowego wymiennika ciepła

Badanie wymienników ciepła płaszczowo-rurowy

Charakterystyka pompy wirowej i sieci

Charakterystyka wentylatora i sieci

Destylacja z para wodna

Destylacja prosta

Izotermiczna adsorpcja okresowa w układzie ciało stale-ciecz

Kinetyka procesu suszenia w suszarce bębnowej

Młyn kulowy

Określenie rodzaju przepływu płynu w rurze

Pomiar lepkości cieczy

Pomiar lepkości gazu

Pomiar napięcia powierzchniowego

Przenikanie ciepła w chłodnicy powietrznej

Przepływ dwufazowy gaz-ciecz

Rozkład czasów przebywania

Sprawność półki sitowej w procesie desorpcji gazu

Stopień wyekstrahowania w układzie ciecz-ciecz

Wnikanie ciepła przy kondensacji par

Wnikanie ciepła przy podgrzewaniu cieczy w warunkach grawitacyjnego spływu po pionowej ścianie wymiennika

Wnikanie ciepła przy podgrzewaniu cieczy w wymiennikach cienkowarstwowych typu luwa

Wnikanie ciepła przy wrzeniu cieczy

Wnikanie ciepła w warstwie fluidalnej

Wpływ energii mieszania na współczynnik wnikania masy

Wymiennik ciepła typu rura w rurze

Wyznaczanie natężenia przepływu płynu za pomocą zwężki pomiarowej

Wyznaczanie parametrów reologicznych cieczy nieniutonowskich

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociagu o przekroju kołowym

Wyznaczanie współczynnika przepływu w zwężkach pomiarowych dla cieczy

Wyznaczanie współczynnika wypływu na podstawie pomiaru czasu opróżnienia zbiornika

Wyznaczenie WRPT w rektyfikacyjnej kolumnie z wypełnieniem