Dydaktyka

kolokwia 2016

Prace można oglądać w godzinach konsultacji.

Nie przewiduje się kolenych terminów zaliczeń. Kokolwium poprawkowe było terminem ostatecznym.

Osoby, które nie zdały części obliczeniowej mogą podejść do części projektowej i zaliczyć ją w tym semestrze.

 

Oceny z kolokwium poprawkowego

Nr albumu kolo 1 akt I suma 1 koło 2 akt II suma 2 k1 k2 1+2
_013212068 4,5 1 5 3 3 5
_015225633 0 1 0,5 0,5 0,5 1
_015225653 2 3 3,5 10 10 10
_015225680 4 4 7 7 5
_015231863 2 1 2,5 2 2 2
_015225689 4 4 4 4 9
_015225636 9,5 4 11,5 10 10
_015217536 8 3 9,5 7 5 9,5
_015217598 0 0 0 1
_015225678 2 2 0 0
_015217208 0,5 0,5 4,5 4,5 0
_015225599 7,5 2 8,5 10 2 11
_015225663 6,5 6,5 9 9
_012199678 3 1,5 0
_015225649 0 0 0 0 0
_015217984 0,5 0,5 0 2
_013211982 3,5 3 5 5 1 5,5
_015225598 4 4 5 5 6,5
_015217560 3 3 3 3 4
_015225619 0 0 0 0 0

 

Nr albumu kolo 1 akt I suma 1 koło 2 akt II suma 2 k1 k2 1+2
_015225656 3 1 3,5 0,5 0,5 5
_015225690 7 7 8 8
_015225604 3,5 1 4 10 10 10
_015231292 1,5 1 2 6 6 6
_014217521 2 2 7 7 5
_015225629 4 1 4,5 5 2 6 9,5
_015225677 5 1 5,5 7 7
_015217491 1 1 5 5 4
_014217591 7,5 1 8 10 10
_014217558 4,5 4 6,5 8 2 9
_015225624 0 3 1,5 7 7 7,5
_015225681 2 1 2,5 4 4 2
_014217592 5 1 5,5 8 3 9,5
_015225654 10 6 13 10 3 11,5
_012199622 0 0
_015225613 9,5 1 10 8 8
_014217614 8,5 3 10 5,5 2 6,5
199626 1 0,5 9 9 4,5