Dydaktyka

Mechanika płynów

Kod kursu: ICC014002

Krótki opis kursu: Podstawy fizyczne transportu pędu, podstawy mechaniki płynów i dynamicznych procesów rozdziału układów wielofazowych.