Zakład Inżynierii Chemicznej

img 28450sDydaktyka i badania naukowe na Wydziale Chemicznym prowadzone są w dwóch instytutach i 13 zakładach wydziałowych. Jednym z nich jest W3/Z7 - Zakład Inżynierii Chemicznej, którego kierownikiem jest prof. Zygmunt Sadowski. W zakładzie zatrudnionych jest szesnastu nauczycieli akademickich i doktorantów, o których informacje można znaleźć w zakładce kadra. Siedziba zakładu jest zlokalizowana w kampusie Politechniki Wrocławskiej w Gmachu im. prof. Zdzisława Ziołkowskiego (budynek C-6). Znajdują się w nim zarówno biura pracowników zakładu jak i laboratoria oraz pomieszczenia dydaktyczne. Od wielu lat przy zakładzie funkcjonuje Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej "Gambrinus", którego opiekunem jest docent Wojciech Skrzypiński.


Działalność naukowa pracowników Zakładu Inżynierii Chemicznej obejmuje m. in. następującą problematykę:

 • Badania hydrodynamiki i wymiany masy w kolumnach rektyfikacyjnych, absorpcyjnych i ekstrakcyjnych z wypełnieniem oraz półkowych
 • Opracowanie nowych metod rozdziału roztworów wieloskładnikowych
 • Wyznaczanie równowag i parametrów kinetycznych procesów zachodzących w układach wielofazowych
 • Badania zjawisk i mechanizmów występujących przy podgrzewaniu i odparowaniu powierzchniowym oraz przy wrzeniu cieczy
 • Kinetyka destylacji molekularnej i liofilizacji oraz prace związane z zastosowaniem tych procesów
 • Badania teoretyczne i doświadczalne suszarek i reaktorów z układami fluidalnymi i fontannowymi
 • Badania hydrodynamiki i wnikania ciepła w różnych typach wyparek cienkowarstewkowych
 • Badania procesów krystalizacji
 • Modelowanie transportu masy przez membrany
 • Zastosowanie procesów membranowych do frakcjonowania i oczyszczania bioproduktów
 • Zastosowania procesów membranowych w ochronie środowiska
 • Zastosowanie procesów chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych do oczyszczania ścieków i gazów przemysłowych
 • Prace związane z oczyszczaniem gleb zanieczyszczonych chemicznie